Kronika města Havířova za rok 1982

obsahuje listy ve formátu JPEG (*.jpg), průměrná velikost jednoho listu 150 kB. Kronika v této podobě je veřejně přístupná v Městské knihovně, Informačním oddělení, ©rámkova 2, Havířov

Obsah:

<= ]  [ => ]


Převod do elektronické podoby:
Městská knihovna, Městské informační centrum Havířov
za pomoci VIM, GIMP, Python